Stará Bystrica-jednotlive

slovensky-orloj-slidebystricka-cyklomagistrala-sliderozhladna-slide

Oblubena, Zbojnicka, Info -jednotlive

restauracia-oblubena-slidezbojnicka-basta-slide1informacne-centrum-slide

  • Stará Bystrica-jednotlive

  • Oblubena, Zbojnicka, Info -jednotlive

Previous
Next

Ponuka práce

Spoločnosť Hyunnam SK s.r.o, vybuduje v meste Krásno nad Kysucou závod na výrobu plastových odliatkov a protihlukového materiálu pre automobilový priemysel. Investor v súčasnosti rieši technické záležitosti ohľadom výstavby závodu, personálnymi záležitosťami sa bude zaoberať v novembri až decembri. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru (adresované spoločnosti Hyunnam SK s.r.o., 023 02  Krásno nad Kysucou) spolu so životopismi sa budú zhromažďovať na sekretariáte starostu na Obecnom úrade v Starej Bystrici v termíne do 31. októbra 2014.