Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici, ktorí boli zvolení do funkcie dňa 28. 10. 2022

 

1. Mgr. Pavol Strnádel – počet platných hlasov 665
2. JUDr. MBA Miroslav Kováč – počet platných hlasov 516
3. Ing. Mgr. Katarína Borisová – počet platných hlasov 487
4. Ing. Martin Baník – počet platných hlasov 453
5. Miroslav Radôšťan – počet platných hlasov 442
6. Bc. Ján Chmúra – počet platných hlasov 415
7. Anton Šumský – počet platných hlasov 374
8. Ján Kubeň – počet platných hlasov 366
9. Anton Kolembus – počet platných hlasov 340