Zverejňovanie zmlúv

Vážení občania,

 

všetky uzatvorené zmluvy Obce Stará Bystrica vrátane dodatkov ku zmluvám je možné vyhľadať cez nasledujúci link: 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

 

a s účinnosťou od 31. 03. 2022 cez link: https://www.crz.gov.sk/

 

pričom do kolónky „Obchodné meno“ alebo "Dodávateľ" je potrebné uviesť: "Obec Stará Bystrica" a do kolónky "IČO" "00314307".