Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici v roku 2023

Uznesenie č. 1/2023 Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2023

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici v roku 2022

Uznesenie č. 8/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 19. decembra 2022
(Príloha č. 1 a príloha č. 2 k Uzneseniu č. 8/2022 je zverejnená na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 7/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. novembra 2022

(Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 7/2022 je zverejnená na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 6/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. októbra 2022

(Prílohy č. 1 a 2 k Uzneseniu č. 6/2022 sú zverejnené na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 5/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. augusta 2022

Uznesenie č. 4/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. júla 2022

Uznesenie č. 3/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. júna 2022

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 3/2022

Uznesenie č. 2/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 13. mája 2022 

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 2/2022 

(Prílohy č. 2 - 7 k Uzneseniu č. 2/2022 sú zverejnené na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 1/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. februára 2022

 

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici v roku 2021
Uznesenie č. 5/2021 Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. decembra 2021
Uznesenie č. 4/2021 Obecného zastupiteľstva zo dňa 3. novembra 2021
Uznesenie č. 3/2021 Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. augusta 2021
Uznesenie č. 2/2021 Obecného zastupiteľstva zo dňa 21. júna 2021
Uznesenie č. 1/2021 Obecného zastupiteľstva zo dňa 8. apríla 2021