História obce

historia-stara-bystricaNajstaršia história Starej Bystrice je do istej miery hypotetická. Rudolf Matter vo svojom Kysuckom dejepise uvádza, že pred tisícimi rokmi pokrývalo Starú Bystricu veľké jazero. Svoj začiatok malo medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou a podľa Mattera siahalo až po obce Lutiše, Vychylovka a Riečnica. Medzi vrchmi bola vytvorená prirodzená hrádza.

 

Čítať ďalej...

Obec Stará Bystrica

stra-bystrica-snimkaKysucká obec Stará Bystrica leží na severozápadnej hranici Slovenska v okrese Čadca. Táto obec, ktorej počiatky siahajú prinajmenšom do 15. storočia, má v súčasnosti viac než 2700 obyvateľov.

 

 

 

Čítať ďalej...

Organizačná štruktúra Obecného úradu

Obecný úrad č. 537, 023 04 Stará Bystrica 

 

Starosta obce: PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.
Zástupca starostu obce: Mgr. Pavol Strnádel
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón:
• Starosta: 0905 498 904 (v prípade nezdvihnutia je potrebné kontaktovať formou SMS)
• Zástupca starostu: 0907 284 504
• Fax: 041/43 27 980
• Obecný úrad: 041/43 95 122 

Čítať ďalej...

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici

Zoznam poslancov Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici, ktorí boli zvolení do funkcie dňa 28. 10. 2022

 

1. Mgr. Pavol Strnádel – počet platných hlasov 665
2. JUDr. MBA Miroslav Kováč – počet platných hlasov 516
3. Ing. Mgr. Katarína Borisová – počet platných hlasov 487
4. Ing. Martin Baník – počet platných hlasov 453
5. Miroslav Radôšťan – počet platných hlasov 442
6. Bc. Ján Chmúra – počet platných hlasov 415
7. Anton Šumský – počet platných hlasov 374
8. Ján Kubeň – počet platných hlasov 366
9. Anton Kolembus – počet platných hlasov 340

Zverejňovanie zmlúv

Vážení občania,

 

všetky uzatvorené zmluvy Obce Stará Bystrica vrátane dodatkov ku zmluvám je možné vyhľadať cez nasledujúci link: 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

 

a s účinnosťou od 31. 03. 2022 cez link: https://www.crz.gov.sk/

 

pričom do kolónky „Obchodné meno“ alebo "Dodávateľ" je potrebné uviesť: "Obec Stará Bystrica" a do kolónky "IČO" "00314307".

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici v roku 2023

Uznesenie č. 2/2023 Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. apríla 2023
Príloha č. 3 k Uzneseniu č. 2/2023 (príloha č. 1 a príloha č. 2 je zverejnená na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 1/2023 Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. februára 2023

 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici v roku 2022

Uznesenie č. 8/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 19. decembra 2022
(Príloha č. 1 a príloha č. 2 k Uzneseniu č. 8/2022 je zverejnená na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 7/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. novembra 2022

(Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 7/2022 je zverejnená na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 6/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. októbra 2022

(Prílohy č. 1 a 2 k Uzneseniu č. 6/2022 sú zverejnené na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 5/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 22. augusta 2022

Uznesenie č. 4/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 6. júla 2022

Uznesenie č. 3/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 20. júna 2022

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 3/2022

Uznesenie č. 2/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 13. mája 2022 

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 2/2022 

(Prílohy č. 2 - 7 k Uzneseniu č. 2/2022 sú zverejnené na karte "Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica")

Uznesenie č. 1/2022 Obecného zastupiteľstva zo dňa 10. februára 2022

Čítať ďalej...

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Stará Bystrica v roku 2023: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o úhrade nákladov v školských zariadeniach

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica, členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica a zástupcu starostu Obce Stará Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica v roku 2022:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o úhrade nákladov v školských zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 Obce Stará Bystrica o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica, členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Stará Bystrica a zástupcu starostu Obce Stará Bystrica 

Zásady hospodárenia s majetkom Obce Stará Bystrica v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4

Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia s majetkom Obce Stará Bystrica

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 7/2022 o úhrade nákladov v školských zariadeniach
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stará Bystrica č. 6/2022 o určení školského obvodu základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stará Bystrica, o určení spádovej materskej školy a o určení miesta a termínu zápisu do 1. ročníka ZŠ
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o verejnom poriadku na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o organizácii miestneho referenda v Obci Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území Obce Stará Bystrica
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v Obci Stará Bystrica

Čítať ďalej...