Klubina

kubina-obecPrvá písomná zmienka o samostatnej obci pochádza z roku 1653. Tento priestor v podobe názvu potoka „Kulbucza" je však zachytený už v metačnej listine Krásna nad Kysucou z roku 1417, ale následne i vo viacerých šľachtických lokálnych sporoch zo 16. storočia. Rudolf Matter spomína odvodenie názvu obce „Klubina" od „Hlubina" podľa povesti o jazere, po ktorom zostala hlbina.


Názov môže pochádzať aj od „kĺbu", podľa meandrov rieky Bystrice, ktorá tvorí jeden veľký kĺb. Klubina môže súvisieť i so slovom „Kuba" – od zemianskej rodiny Kubovej, čo potvrdzuje, že dodnes starí ľudia volajú túto obec „Kubinou". Hustejšie osídlenie obce možno spájať hlavne s postupom valašského osídlenia v oblasti. Samotný vznik obce súvisí pravdepodobne s rozpadom pôvodnej obce Bystrice, respektíve tu možno hovoriť skôr o samostatnom konštituovaní v priebehu konca 16. storočia. Po vzniku farnosti v Starej Bystrici sa zväzok medzi oboma obcami stal omnoho tesnejším. V Klubinskom chotári sa nachádzal panský majer patriaci Tepličskému panstvu tzv. Kubinský dvor. V 17. a 18. storočí tu bola i skláreň a prevádzka uhliarne produkujúcej drevené uhlie. Miestny cintorín bol zriadený v roku 1811 a následne na ňom bola vybudovaná i drevená zvonica, ktorej replika dodnes stojí na cintoríne.

Socha Panny Márie bola zhotovená v roku 1823. V rokoch 1837 a 1840 prešla rozsiahlejšou rekonštrukciou rukami starobystrického kamenárskeho majstra Jozefa Kurica. Koncom štyridsiatych rokov 19. storočia bola v obci vybudovaná nová škola. Predtým miestne deti navštevovali školu v Starej Bystrici. Takmer všetky staršie obecné písomnosti sú písané v starej slovenčine, čo svedčí o jej výučbe v týchto školách.

V Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke je prenesený tunajší mlyn z konca 19. storočia. V priebehu druhej polovice dvadsiateho storočia obec zažila ťažšie obdobie v súvislosti s populačným úbytkom. V roku 1955 tu bol otvorený nový kultúrny dom. Pri výstavbe vodného diela v priestore Riečnice a Harvelky bol na Klubine v osemdesiatych rokoch zriadený pre vhodné podmienky kameňolom. Za týmto účelom bola dočasne vysťahovaná osada Králikovia, ktorá sa obnovila po jeho uzavretí v roku 1989. Hoci je obec Klubina jednou z najmenších obcí Kysúc, patrí medzi obce najstaršie.