Senkov

senkovDolina Senkov je pre históriu Starej Bystrice veľmi dôležitým miestom. Tunajší ľud k tomuto miestu prechovával od nepamäti veľkú úctu. Pravdepodobne v období 18. storočia tu bol zriadený kameňolom. Kameň z tejto oblasti bol odolnejší ako všade v okolí sa nachádzajúci pieskovec. Niet preto divu, že najvýznamnejší starobystrický umelec Jozef Kuric všetky svoje sochy zhotovoval z kameňa nalámaného práve v tunajšej doline.


Dokonca i pri tvorbe sôch pre panstvo mu kameň pre sochy vozili z tejto oblasti. Keďže svoje remeslo zdedil po svojom príbuznom Jánovi Kuricovi, je pravdepodobné, že aj on svoje práce zhotovoval z miestneho kameňa a Jozefa oboznámil s jeho kvalitami. Dolina Senkov sa stala dôležitým aktérom dejín i počas druhej svetovej vojny. Počas ťažkých časov prechodu frontovej línie Starou Bystricou tu dedinčania prečkali nebezpečenstvo vojnového besnenia. Ako poďakovanie Bohu za záchranu životov tu po skončení vojny zosadili na pamiatku Kríž vďaky, pri ktorom si každoročne pripomínali svätou omšou toto ťažké obdobie. Počas skrývania sa v Senkove vypukol v dedine reťazový požiar. Popolom ľahlo takmer 150 obytných domov a množstvo hospodárskych budov. Mnoho ľudí prišlo o celý svoj majetok, a tak tieto udalosti v dušiach starobystričanov zanechali veľmi hlboké rany.