Chránené lipy a socha Panny Márie u Kanderov

kanderovia titlSocha Panny Márie u Kanderov bola osadená v roku 1837. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o dielo starobystrického kamenárskeho majstra Jozefa Kurica. Pôvodná socha bola prevezená do kostola v Starej Bystrici. Na tomto mieste je dnes ako náhrada umiestnená socha Panny Márie Fatimskej. Pri soche stoja zákonom chránené lipy, ktoré tu boli zasadené v čase jej osadenia. Ich vek možno odhadnúť na 170-180 rokov.


Dôkazom je hlavne mapa obce z roku 1824, kde sa v tomto priestore ešte žiaden sakrálny objekt nenachádzal. Socha stála pri odbočke do osady Kanderovia, ktorá sa pôvodne rozprestierala bližšie k rieke Bystrica. Cez rieku viedla lávka do dnes už neexistujúcej osady Kefsa. Tá svoj zlatý vek zažila v priebehu 18. storočia a začiatku 19. storočia a možno ju spájať so židovským obyvateľstvom, ktoré sa v tejto časti obce výraznejšie sústredilo. V priestore osady Kráľovia mali Židia svoju školskú budovu a na Salajni cintorín. V radovej zástavbe na Salajni sa v smere na Klubinu nachádza ďalšie významné Kuricove dielo. Je ním socha sv. Antonína zhotovená pravdepodobne v roku 1828. Väčšina kamenných sôch v Bystrickej doline je od J. Kurica a stavali sa po veľkých tragédiách z vďačnosti Bohu za záchranu.