Park sv. Floriána

park florian titlPrestavba parku prebiehala v rokoch 2010-2011. V rámci rekonštrukcie sa obnovila zeleň, stará studňa, vybudovala sa fontána, altán, prestrešenie lavičky cez potok, a to s novými prvkami drobnej architektúry. V Parku sa položila kamenná dlažba, dobudovalo sa osvetlenie, kompletne sa zrekonštruovali inžinierske siete a vytvorili sa nové parkovacie miesta.


V Parku je umiestnených päť kamenných blokov a 17 mosadzných pečatí, vložených do dlažby, ktoré budú pripomínať smutné historické udalosti z dejín Starej Bystrice – vojnu, požiare, hladomor, potopy, víchrice, neúrodu, choroby, zemetrasenie, vysťahovanie obyvateľstva – smutné udalosti, kedy si ľudia pomáhali, ako pomáhal kresťanom ten, ktorého tento park nesie meno, patrón hasičov, sv. Florián. Na jednej zo sklených tabuliek je vyrytý výrok spisovateľa Santayana: „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili."

STARA BYSTRICA-park-floriana 

STARA BYSTRICA-park-floriana3V Parku sv. Floriána je umiestnená bronzová socha sv. Floriána v kamennom výklenku z vračianskeho vápenca, na ktorom sú znázornené plamienky ohňa a v spodnej časti voda.

Na hlave má rímsku prilbicu, na ktorej autor zobrazil slovenský ornament.