Kostol sv. Michala Archanjela

kostol sv michalaBol postavený v neogotickom štýle v roku 1892 po požiari starého dreveného kostola. Počas svojej existencie bol viackrát rekonštruovaný. Najväčšie rekonštrukcie sa uskutočnili po II. svetovej vojne, keď bol na viacerých miestach zasiahnutý delostreleckou paľbou, a potom po roku 1989.

Časť rekonštrukčných prác sa uskutočnila počas pôsobenia farára Doc. ThDr. Mariána Šurába, PhD..


V rokoch 1989-1994, druhá veľká časť počas pôsobenia farára vdp. Pavla Marettu v rokoch 1997-2009. V tomto období sa uskutočnila generálna rekonštrukcia strechy, veže a fasády kostola.

 

Kostol sv. Michala Archanjela patrí medzi najvýznamnejšie dominanty obce a farnosti Stará Bystrica.

kostol-sv-michala-arch02

STARA BYSTRICA-kostol1

STARA BYSTRICA-kostol2

STARA BYSTRICA-kostol3