Rínok sv. Michala Archanjela

rinok-sv-michalaRekonštrukcia Rínku začala v roku 2004. Významnú podporu obec získala z predvstupového európskeho fondu Sapard. Autorom celej koncepcie revitalizácie tohto verejného priestranstva sa stal architekt Ivan Jarina, ktorého obec Stará Bystrica angažovala po úspešnej realizácii jeho predchádzajúceho projektu, a to kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Radôstke.


Zámerom obce bolo oživiť centrálnu zónu tak, aby vychádzala z tradícií a pritom bola aktuálna a moderná.

 

STARA BYSTRICA-namestie 1V rámci prvej etapy sa uskutočnila celková rekonštrukcia všetkých plôch námestia. Zrekonštruovali sa inžinierske siete, položili sa nové dlažby a asfaltové koberce.
Hlavným dlažobným materiálom sa stali štiepané kamenné kocky z granitu a čadiču. V centrálnej časti okolo fontány boli použité kamenné kocky z červenej švédskej žuly. Vzhľadom na to, že tvorcovia mali v úmysle vytvoriť v priestore centra obce pokojnú zónu najmä pre chodcov, štátna cesta bola v oblúku posunutá na okraj predpokladanej pešej časti Rínku.

Spoločne s kamennými spomaľovacími pruhmi sa tak dosiahlo celkové spomalenie dopravného pohybu v centrálnej časti obce a tak sa vyšlo v ústrety chodcom pohybujúcim sa v priestore Rínku sv. Michala Archanjela. V rámci drobnej architektúry boli doplnené liatinové lavičky, stojany na bicykle, odpadové koše, ochranné koše okolo stromov a pod. Za zmienku stoja štyri liatinové lampy verejného osvetlenia, ktoré majú vo svojich pätách odliate erby Starej Bystrice.V rámci druhej etapy obec začala postupnú rekonštrukciu všetkých objektov v priestore Rínku sv. Michala Archanjela. Zároveň prebiehali rokovania aj s vlastníkmi súkromných budov v záujme toho, aby si začali svoje objekty prispôsobovať celkovej architektonickej línii námestia. Neskôr bola dobudovaná Zbojnícka bašta, fontána so sochou sv. Michala Archanjela a Bielkov dom. Svoje objekty začali rekonštruovať aj niektorí vlastníci súkromných budov. Obec následne zrekonštruovala budovu Dolnej ZŠ a budovu Obecného úradu. V priestore školského areálu bola zrekonštruovaná budova Centra voľného času a vybudovali sa tu ihriská pre deti a mládež. V tomto priestore taktiež vyrástlo päť nových apartmánových domčekov, ktoré budú slúžiť ako ubytovanie pre turistov. V záverečnej fáze bol na priečelí Domu kultúry vybudovaný Slovenský orloj. Rínok sv. Michala Archanjela dnes predstavuje pre obec aj významný zdroj príjmov, nakoľko enormne vzrástol záujem o prenájom všetkých priľahlých obchodných priestorov.

rinok-sv-michala02

 

STARA_BYSTRICA_namestie025.jpg STARA_BYSTRICA_namestie026ch.jpg STARA_BYSTRICA_namestie080.jpg STARA_BYSTRICA_namestie085.jpg STARA_BYSTRICA_namestie091.jpg STARA_BYSTRICA_namestie092.jpg STARA_BYSTRICA_namestie093.jpg