Pamätník na Upratiskách - Veľká Rača

pamatnik-upratiskaJe poctou padlým sovietskym vojakom, ktorí tu a v okolí padli počas druhej svetovej vojny. V tunajších lesoch operovala počas povstania partizánska jednotka Vasil, ktorá sa sformovala zo sovietskych utečencov a rasovo prenasledovaných ľudí v záchytnom lesnom tábore pod Veľkou Račou. Do konca augusta 1944 boli celé Kysuce obsadené nemeckou 178. divíziou pancierových zákopníkov.

V jeseni partizánske skupiny na istý čas ovládli takmer celú Bystrickú dolinu. Výpady a diverzné akcie robili i v širokom okolí. V októbri boli nemecké jednotky posilnené tzv. Vlasovcami zväčša ukrajinskej národnosti a do oblasti pritiahol i 29. peší pluk nemeckej divízie. Nemecké vojská postupne začali s opevňovacími prácami na okolitých vrchoch, ale i v samotných dedinách.

 

Pripravovali sa na príchod frontu a odpor ruským jednotkám, ktorých náporu však nedokázali odolať a postupne začali ustupovať. K rozsiahlejším bojovým stretom došlo na Veľkej Rači, ale i na tomto mieste.