Veľká Rača

leto-2013-velka-racaJe najvyšším vrchom Kysuckých Beskýd s nadmorskou výškou 1236 metrov. Veľkú časť pokrýva Národná prírodná rezervácia, ktorá bola za rezerváciu vyhlásená v roku 1976. Ide o najväčšiu a najvyššie položenú rezerváciu v CHKO Kysuce. Vrcholom prechádza štátna hranica s Poľskom.

Čítať ďalej...

Skalné diery - Veľká Rača

skalne-dierySú na Kysuciach ojedinelou ukážkou jaskyne pseudokrasového charakteru. Rozpadom lavíc pieskovcov vznikli otvory, tzv. jaskyne. Tento úkaz je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Veľká Rača, ktorá bola za rezerváciu vyhlásená v roku 1976. Výmera chráneného územia je celkovo 3 130 000 metrov štvorcových a výmera ochranného pásma predstavuje 1 970 000 metrov štvorcových.

Čítať ďalej...

Pamätník na Upratiskách - Veľká Rača

pamatnik-upratiskaJe poctou padlým sovietskym vojakom, ktorí tu a v okolí padli počas druhej svetovej vojny. V tunajších lesoch operovala počas povstania partizánska jednotka Vasil, ktorá sa sformovala zo sovietskych utečencov a rasovo prenasledovaných ľudí v záchytnom lesnom tábore pod Veľkou Račou. Do konca augusta 1944 boli celé Kysuce obsadené nemeckou 178. divíziou pancierových zákopníkov.

Čítať ďalej...

Trojmedzie

trojmedzie05Trojmedzie je miesto, kde sa zbiehajú hranice troch štátov - Slovenska, Česka a Poľska. Bod Trojmedzia sa nachádza v strži koryta potôčika a je stredom kružnice opísanej vrcholom rovnoramenného trojuholníka. Vrcholy trojuholníka sú tvorené vysokými žulovými monolitmi, ktoré boli postavené 22.6.1995. Do ich podstavcov sú vložené pamätné dokumenty. 

Čítať ďalej...