Vychylovské skálie

Prírodná pamiatka Vychylovské skálie sa nachádza v katastrálnom území Novej Bystrice. Ide o charakteristický jav flyšového pásma, ktorý vznikol mohutnými zosuvmi. Tie spôsobili rozpad pieskovcového antiklinálneho pásma na pruh mohutných blokov, vytvoriac tzv. kamenné more. Jedná sa o jeden z najzachovalejších príkladov z flyšového pásma, ktorý podmienil vytvorenie špecifických ekologických podmienok, a tým aj výskyt širokej škály živočíšnych druhov.


Celková výmera územia je 267 200 metrov štvorcových. Za prírodnú pamiatku bolo územie vyhlásené v roku 1983 a vzťahuje sa naň piaty stupeň ochrany. Miestna časť Novej Bystrice sa volá Podrycerová. V devätnástom storočí išlo o rozsiahlu osadu s takmer 300 obyvateľmi, ktorá bola v obci Nová Bystrica podobne ako Vychylovka vnímaná samostatne, avšak spravovaná centrálne. Pre úbytok obyvateľstva z dôvodu ťažkých životných podmienok, chorôb a emigrácie nikdy nedošlo k jej osamostatneniu. Bola dôležitá hlavne jednoduchým prechodom do Poľska cez sedlo Príslop, ktoré bolo v tom období často využívaným. V súčasnosti je oblasť hlavne vychýrenou chatárskou destináciou pre svoju krásu a pokoj.

V okolitých lesoch možno nájsť množstvo lesných hríbov, ale aj iných lesných plodov. Vedie tadiaľto i množstvo turistických značených chodníkov, vďaka ktorým možno tieto miesta opakovane navštíviť za vždy novými zážitkami.