Riečnica – kostol

Prvá písomná zmienka o obci Riečnica pochádza z roku 1696. Podľa zárubkového výberu daní v 19. storočí možno pôvodnú osadu označiť za čisto kopaničiarsky osídlenú. Išlo podľa všetkého hlavne o osídlenie obyvateľstvom Terchovej. Táto dedina je z historického hľadiska zaujímavá najmä tým, že ako jedna z mála kysuckých obcí mala počas svojej existencie postupne tri kostoly.

Prvý kostol bol postavený v prvej polovici osemnásteho storočia na kopci nad súčasným. Je zachytený v záznamoch prvého vojenského mapovania. Samostatnou farnosťou sa obec stala v roku 1788. V deväťdesiatych rokoch 18. storočia došlo k výstavbe druhého kostola na priestranstve pod dnešným. Súčasný kostol bol dokončený v roku 1905.

Pri výstavbe vodného diela bol naplánovaný jeho odstrel, ale vďaka snahám niekoľkých tunajších obyvateľov sa ho podarilo zachrániť. I dnes možno v jeho múroch badať pozostatky navŕtaných dier pre odstrel. Napriek tomu, že okolie kostola bolo výraznejšie zastavanou oblasťou, pozostávala Riečnica z množstva roztrúsených dvorov. Na vrchu, kde stál úplné prvý kostol, bol neskôr zriadený obecný cintorín. Pôvodný cintorín ležal o niečo nižšie na tom istom brehu.

V priestore pod kostolom sa okrem obydlí nachádzala aj farská budova, stará urbárska budova a pôvodná škola z 19. storočia. Približne v priestore začiatku vodnej hladiny  sa v 18. a 19. storočí nachádzali dva panské mlyny a krčma. Podľa legendy bol v Riečnici postavený letohrádok, v ktorom sa ukrýval uhorský palatín Vešeléni pred cisárom. Na základe ústnych tradícií mal letohrádok stáť na mieste starého cintorína. Spomínanej legende napovedá i fakt, že maďarský prepis názvu obce Riečnica bol „Veselény“.