Bunkre a železobetónový most v Krásne nad Kysucou

krasno-bunkreBetónové bunkre z II. svetovej vojny V novembri 1944 sa začalo oslobodzovanie Nemcami okupovaného Krásna nad Kysucou a okolia. Opevňovacie práce pre nemeckú armádu boli zamerané na územie ústupovej cesty z hornej Oravy smerom cez Bystrickú dolinu. Bunkre boli budované pod označením ringstand 58c, taktiež nazývaný Tobruk, lebo bol prvý krát použitý vo vojne nemeckou armádou v Afrike v meste Tobruk.

V týchto bunkroch sa používal guľomet MG 34 a MG 42. V priestore obce Zborov nad Bystricou a mesta Krásno nad Kysucou museli betónové zátarasy a bunkre budovať miestni občania. Bunkre boli odkryté v septembri 2012 Martinom Mikovčákom za pomoci spolužiakov – študentov architektúry a sponzorov. Môžete ich vidieť povzdĺž ľavého brehu rieky Bystrice v Krásne nad Kysucou a Zborove nad Bystricou.

 

Železobetónový most

Most bol postavený v roku 1891 firmou Wayss a jeho dve klenby dosahujú svetlosť až 16,45 m. Na moste je osadená socha Jána Nepomúckeho, ktorý je vzhľadom na okolnosti svojej smrti patrónom a ochráncom mostov. Železobetónový most v Krásne nad Kysucou je zrejme jedným z najväčších dodnes zachovaných železobetónových mostov v strednej Európe pochádzajúcich zo začiatku 90-tych rokov 19. storočia, teda z obdobia prvých väčších aplikácií železobetónu v mostnom staviteľstve. V časti predmostia sa kedysi nachádzal kanál mlynského náhonu, ktorý dával do pohybu mlyn.

 

Tento most je známy aj pod názvom Brichtov most, pretože v blízkosti bývala židovská rodina Brichtových. Popod tento most je prostredníctvom dobudovanej lávky situovaný i prechod cyklotrasy.

zelezobetonovy-most