Kostol sv. Ondreja

kostol-sv-ondrejaK výstavbe kostola sa pristúpilo v roku 1861. Stavbu zadal štát architektovi Grünovi z Rašova. Kameň sa lámal v blízkom chotári a tehlu pálili v provizórnej peci na kysuckej sihoti. Stavbu dokončili v roku 1867. Neorománsky kostol má jednoloďový priestor. Presbytérium (miesto, kde kňaz slúži svätú omšu) má rovný uzáver. Je klenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi.

Neorománska hladká fasáda je členená združenými oknami. Kostol je 52 metrov dlhý, 18 metrov široký a 18 metrov vysoký v strede klenieb. Veža siaha do výšky 34 metrov.

 

Dominantou kostola je obrovský obraz sv. Ondreja, patróna kostola. Obraz bol súčasťou oltára, ktorý vymenili v roku 1982 za modernejší. Od vybudovania do súčasnosti prešiel kostol viacerými rekonštrukciami. Železobetónový most cez rieku Bystrica Most bol postavený v roku 1891 firmou Wayss a jeho dve klenby dosahujú svetlosť až 16,45 m. Na moste je osadená socha Jána Nepomúckeho, ktorý je vzhľadom na okolnosti svojej smrti patrónom a ochráncom mostov.