55. Palárikova Raková

 

palarikova rakova 2022 mTradičný divadelný festival začne na Kysuciach 23. apríla 2023.

 

Vzhľadom k tomu, že Obec Stará Bystrica pripravuje rekonštrukciu sály domu kultúry, divadelné predstavenie priamo v obci tento rok nebude. Avšak lístky na večerné predstavenia v Dome kultúry v Čadci budú v predaji aj v Turistickom centre POD ORLOJOM od 3. apríla 2023.

 

Môžete si vybrať z týchto predstavení: 

Čítať ďalej...

Podvody na senioroch

 

seniori1Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraným prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cenností ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu s cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

 

Viac informácii nájdete v priloženom súbore: Podvody na senioroch

Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov - upozornenie

 

opatreniaVzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: 


- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru;
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 

Bližšie informácie sú zverejnené v priloženom súbore. 

 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

 

statistickyuradzistovaniedomacnosti2018 e1597741612209Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 700 obcí, medzi nimi aj obec Stará Bystrica. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8200 domácností. 

 

V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v obci Stará Bystrica navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 

 

Viac informácií nájdete v priloženom súbore. 

 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu