Detský areál u Slezákov v Starej Bystrici

pozvanka detsky areal

Srdečne Vás pozývame na otvorenie detského areálu v miestnej časti Slezákovia.
PIATOK 14. 10. 2016 o 16:00 hod.
Po oficiálnom otvorení sme pre Vás pripravili kultúrny program s občerstvením.

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž

ovs stanky
Zámer prenajať hnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 001/2016


Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...

Úspešný víkend mladých karatistov

titl

Dátum 24. september 2016 sa zapíše pre Karate šport klub Stará Bystrica do histórie ako jeden z najúspešnejších. V tento deň sa konalo 4. kolo Slovenského pohára - SFK a BU v Prievidzi. Naši mladí karatisti po dlhšej prázdninovej pauze získali 7 medailí, z toho 2 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové.

Čítať ďalej...

Krásňania ovládli ORLOJ CUP

DSC 0268

Dňa 17. septembra 2016 sa v areáli CVČ v našej obci uskutočnil 2. ročník ORLOJ CUP-u. Hoci počasie mladých futbalistom neprialo, napriek tomu si diváci prišli na svoje a videli kvalitný "malý" futbal.

Čítať ďalej...