Obchodná verejná súťaž 1/2017

Pošta I poschodie

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...

Pozvánka na XV. reprezentačný ples

vstup DK3

Obec Stará Bystrica Vás pozýva na XV. reprezentačný ples obce Stará Bystrica.

Termín: 04. február 2017 (sobota),

Dom kultúry Stará Bystrica,

vstupné: 25,- €/osoba.

Do tanca bude hrať skupina ZBM. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Starej Bystrici.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítať ďalej...

Moderné verejné osvetlenie v obci

verejné osvetlenie SB

Obec Stará Bystrica realizovala v ostatných mesiacoch modernizáciu verejného osvetlenia v našej obci. Práce na projekte sa začali vypracovaním svetelno-technickej štúdie v júli 2015. Samotnú realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia zabezpečovala spoločnosť ENERGOCOM PLUS, s. r. o.

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž 2/2016

ovs stankyZámer prenajať hnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 002/2016

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...