Bytový dvor Salajňa

MŠ 1

Začiatkom nového roku sa začali búracie práce v areáli bývalej materskej školy v miestnej časti Salajňa. Odstránenie tejto dlhodobo nevyužitej budovy sú prvým predpokladom pre výstavbu bytového dvora Salajňa.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

pz08

Obec Stará Bystrica pristúpila na jeseň roku 2016 k rekonštrukcii budovy Hasičskej zbrojnice. V súčasnosti sa realizuje konštrukcia nového vonkajšieho schodiska do podkrovia s použitím oceľovej konštrukcie v kombinácii s drevenými prvkami a zastrešenie budovy.

Čítať ďalej...

Prístavba materskej školy

MS 7

Práce na prístavbe materskej školy pokračujú aj v zimnom období. Prístavba je riešená ako objekt predškolského zariadenia pre detí do 6 rokov s kapacitou pre 15 detí. V rámci prístavby bude vytvorená nová učebňa, ktorá bude rozdelená na dennú a spaciu časť.

Čítať ďalej...

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

kamerový systém

Obec Stará Bystrica v ostatných mesiacoch realizovala projekt rozšírenia a modernizácie kamerového systému. Cieľom projektu bolo posilnenie, rekonštrukcia a modernizácia monitorovacieho a záznamového kamerového systému, rozšíriť ho o nové kamery v ďalších lokalitách: úsek štátnej cesty II/520 v smere Klubina-Stará Bystrica a opačne, Zberný dvor Stará Bystrica, Športovo-oddychový areál Slezákovia, Rínok sv. Michala so Slovenským orlojom a Turistickým centrom Pod orlojom, lokalita športovo-oddychového areálu Lány.

Čítať ďalej...