Druhé kolo SFK a BU 2017

pezinok 1

Pezinok sa stal v sobotu 18.03.2017 dejiskom II. kola Slovenskej federácie karate a bojových umení. SFK a BU ako člen VUKF v dnešnej dobe získava na popularite a odráža sa to aj na účasti jednotlivých klubov.

Čítať ďalej...

Pracovná ponuka

Obec Stará Bystrica príjme do pracovného pomeru prostredníctvom Úradu práce v Čadci v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ 7 pracovníkov na pracovnú pozíciu: pomocné stavebné práce, kosenie verejných priestranstiev, čistiace a upratovacie práce v obci.
Podmienky prijatia:
– Uchádzač o zamestnanie vo veku do 25 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace.
– Uchádzač o zamestnanie vo veku do 29 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.
Pracovné podmienky:
Pracovný pomer na dobu určitú 9 mesiacov. Pracovný čas 8 hodín. Hrubá mzda od  435,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Starej Bystrici u p. Klanicovej, príp. volať na č.t. 041/4395122.
Podmienkou prijatia nie je trvalý pobyt v obci Stará Bystrica.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

zš

Obec Stará Bystrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Stará Bystrica č, 680. Viac informácií nájdete tu.

Čítať ďalej...

Starobystrický polmaratón V. ročník

starobystricky pomaraton 2017 mUsporiadateľ: Obec Stará Bystrica
Spoluorganizátor: Atletický klub Stará Bystrica
Hlavný partner: INTERSPORT
Mediálny partner: mojeKysuce.sk
Termín: 8. máj 2019 (streda)

Štart – cieľ: Rínok sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici, pred Slovenským orlojom

o 10:00 – 10 km a polmaratón
o 10:05 – žiacke kategórie

Prezentácia: od 8:00 do 9:30 hod. v Dome kultúry Stará Bystrica

Čítať ďalej...