"Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva" - obnova židovského cintorína

 

Židovský cintorínObci Stará Bystrica bol schválený projekt na obnovu priestoru židovského cintorína v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 so spolufinancovaním Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva."

 

Na projekte sa spoločne podieľajú obec Stará Bystrica spolu s cezhraničným partnerom - obcou Řeka a partnerom projektu – obcou Vysoká nad Kysucou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti prihraničného regiónu prostredníctvom záchrany kultúrneho dedičstva a jeho aktívnej prezentácie širokej verejnosti. V obciach Stará Bystrica a Vysoká nad Kysucou budú rekonštruované židovské cintoríny a v obci Řeka bude vybudované múzeum židovskej kultúry na Třinecku.

 

Aktualizované 28. 10. 2022: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

 

Aktualizované 11. 04. 2023: 

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Zmena termínu odvozu plastov

453612 separovany recyklacia

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že zber plastov v obci Stará Bystrica sa z dôvodu poruchy vozidla presúva na utorok 25. 10. 2022 a stredu 26. 10. 2022.

 

Prosíme Vás, aby ste naplnené a zaviazané vrecia vyniesli pred svoj rodinný dom deň vopred (v pondelok 24. 10. 2022), aby mohli byť všetky zozbierané.

 

Ďakujeme. 

 

 

Doručovanie Oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

 

gettyimages 1304282371Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 sa pre špeciálny volebný obvod, ktorého sídlom je „určená obec“ Stará Bystrica, zriaďuje špeciálna volebná komisia.


Súčasťou príslušného špeciálneho volebného obvodu sú obce Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Radôstka, Zborov nad Bystricou.


Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce. 

Čítať ďalej...

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Voľby do ŽSK

 

gettyimages 507707090 676x448Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja: 

 

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

 

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - Volebný obvod č. 2