Referendum 2023

 

referendumPrezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04. 11. 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. 

 

Referendum sa uskutoční v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum

 

Informácia Obce Stará Bystrica k voľbe poštou voličom, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia 

 

 

Výsledky volieb poslancov a volieb predsedu ŽSK 2022

 

ZSK horizont colorVážení občania, 

 

v priloženom súbore nájdete výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu ŽSK 2022. 

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu ŽSK

Výsledky volieb 2022 za Obec Stará Bystrica

 

komunalne 2022Vážení občania, 

 

v priložených súboroch nájdete výsledky k spojeným voľbám 2022 za Obec Stará Bystrica. 

 

Komunálne voľby 2022


Voľby do ŽSK 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

spojene volby infografika07102022Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVOD-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.


Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr od pondelka 24. 10. 2022.


Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod. 

Čítať ďalej...