Pozvánka na predrokovanie nového chráneného územia

Bystrica SBystrica2 ortofoto

ŠOP Správa CHKO Kysuce Vás pozýva na predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV 0835 Stredný tok Bystrice do národného zoznamu území európskeho významu. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade v Starej Bystrici v pondelok 26. septembra 2016 o 10:00 hod.

Viac informácií o vlastníkoch dotknutých pozemkov ako aj o navrhovanom území a programe stretnutia Vám poskytneme na Obecnom úrade (verejná nástenka, kancelária životného prostredia).

 

 

Bystrica_SBystrica2_ortofoto.jpg NaturaC_celkovaSituacia.jpg bystrica_ckn.jpg bystrica_ekn.jpg