Výstavba bytov nad Domom služieb

dom sluzieb2 8

Na jar 2015 pristúpila obec k rekonštrukcii a nadstavbe budovy pošty. Rekonštrukcia pozostáva z troch stavebných objektov: prestrešenie vstupu, vytvorenie komerčného priestoru dostavbou a prepojením budov pošty a obecného úradu a vytvorenie piatich dvojizbových nájomných bytov.

Práve v týchto dňoch, po dokončení ambulantných priestorov lekárov, prebieha výstavba bytových jednotiek. Projekt výstavby bytových jednotiek je krytý dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prestavba je realizovaná Obecným podnikom Stará Bystrica. Predpokladané ukončenie stavby je stanovené na máj 2016.

 

 

dom_sluzieb1_1.jpg dom_sluzieb1_2.jpg dom_sluzieb1_3.jpg dom_sluzieb1_4.jpg dom_sluzieb1_5.jpg dom_sluzieb1_6.jpg dom_sluzieb1_7.jpg dom_sluzieb1_8.jpg dom_sluzieb2_1.jpg dom_sluzieb2_2.jpg dom_sluzieb2_3.jpg dom_sluzieb2_4.jpg dom_sluzieb2_5.jpg dom_sluzieb2_6.jpg dom_sluzieb2_7.jpg dom_sluzieb2_8.jpg