Vianočné poďakovanie starostu obce

Vianocny pozdrav 2015

Vážení Starobystričania,

dovoľte mi, aby som Vám vyjadril úprimné poďakovanie za dôveru a spoluprácu, ktorú ste obci Stará Bystrica prejavili v roku 2015. Vážime si, že aj vďaka Vašej podpore a úsiliu sa nám darí prispievať k tomu, aby bola naša obec krajšia a život v nej spokojnejší. Osobitne chcem na tomto mieste poďakovať aj jednotlivým obciam a mestám okresu Čadca za dobrú a efektívnu spoluprácu v uplynulom roku. V mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva obce Stará Bystrica Vám všetkým pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Nového roka 2016 prajem veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa osobných a pracovných úspechov.

 

PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.

starosta obce