Budova pošty už čoskoro pod strechou

posta 1

Na jar pristúpila obec k rekonštrukcii a nadstavbe budovy pošty. Rekonštrukcia pozostáva z troch stavebných objektov: vytvorenie piatich dvojizbových nájomných bytov, prestrešenie vstupu a vytvorenie komerčného priestoru dostavbou a prepojením budov pošty a obecného úradu. Projekt výstavby bytových jednotiek je krytý dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Prestavba je realizovaná Obecným podnikom Stará Bystrica. Predpokladané ukončenie stavby je stanovené na máj 2016. V týchto dňoch finišujú klampiarske práce na strešnej konštrukcii.

 

posta1.jpg posta1_1.jpg posta2.jpg posta3.jpg posta4.jpg posta5.jpg posta6.jpg posta7.jpg posta8.jpg posta9.jpg posta9_1.jpg posta9_2.jpg posta_9_2_1.jpg posta_9_2_2.jpg posta_9_2_3.jpg posta_9_2_4.jpg posta_9_2_5.jpg posta_9_2_6.jpg posta_9_2_7.jpg posta_9_2_8.jpg posta_9_3_1.jpg posta_9_3_2.jpg posta_9_3_3.jpg posta_9_3_4.jpg posta_9_3_5.jpg posta_9_3_6.jpg posta_9_3_7.jpg posta_9_3_8.jpg posta_9_4_1.jpg posta_9_4_2.jpg posta_9_4_3.jpg posta_9_4_4.jpg posta_9_4_5.jpg posta_9_4_6.jpg posta_9_4_7.jpg posta_9_4_8.jpg