Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

zakaz859f16mdOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci   O D V O L Á V A  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 07. 08. 2023 od 10.00 h. 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 18. 07. 2023.