Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia možno do 9. augusta 2023

 

co su parlamentne volby srVolič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine.

 

Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

 

Ministerstvo vnútra spustilo registráciu na voľbu poštou zo zahraničia 9. júna 2023. 

 

Na podanie žiadosti je potrebné vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ
Elektronicky je možné podať žiadosť o voľbu poštou prostredníctvom novej elektronickej služby, ktorá je dostupná prostredníctvom webu MV SR, ako aj ústredného portálu verejnej správy.

 

LISTINNÁ ŽIADOSŤ
Listinne posiela volič žiadosť o voľbu poštou Ministerstvu vnútra SR na adresu:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC.

 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi ako meno, priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Volič k žiadosti pripája aj fotokópiu občianskeho preukazu alebo časti cestného dokladu Slovenskej republiky v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného dokladu. Vzor žiadosti je dostupný na webovom sídle MV SR na odkaze: www.minv.sk/?nr23-vzory.

 

Komplexné informácie o voľbe poštou vrátane otázok a odpovedí sú dostupné na webe MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-posta