Podvody na senioroch

 

seniori1Nakoľko v poslednom období v okrese Čadca dochádza zo strany doposiaľ neznámeho páchateľa alebo páchateľov k podvodným telefonátom zameraným prevažne na seniorov za účelom vylákania finančnej hotovosti resp. iných cenností ako zlato a podobne, žiada Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Čadci občanov o maximálnu opatrnosť pri komunikácií s neznámymi osobami a ich spoluprácu s cieľom predídenia prípadných ďalších škôd na majetku predovšetkým seniorov.

 

Viac informácii nájdete v priloženom súbore: Podvody na senioroch