Opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov - upozornenie

 

opatreniaVzhľadom k príchodu teplých jarných dní a požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: 


- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov;
- zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru;
- spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;

 

Bližšie informácie sú zverejnené v priloženom súbore. 

 

Opatrenia a základné požiadavky na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi