Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

 

statistickyuradzistovaniedomacnosti2018 e1597741612209Štatistický úrad SR v roku 2023 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Cieľom zisťovania je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite. 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných viac ako 700 obcí, medzi nimi aj obec Stará Bystrica. Do zisťovania CR je v celej Slovenskej republike zaradených 8200 domácností. 

 

V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v obci Stará Bystrica navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. 

 

Viac informácií nájdete v priloženom súbore. 

 

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu