Bezplatné dlhové poradenstvo

 

poradenstvoŠtátom zriadená inštitúcia, ktorá poskytuje BEZPLATNÉ poradenstvo ľuďom v nepriaznivej finančnej situácii, teda aj v oblasti finančných dlhov nájdete už aj priamo v Čadci – Palárikova 2657 (budova TODAKO – 2. poschodie).

 

Cieľové skupiny klientov Bezplatnej dlhovej poradne sú:

 

- nezamestnaní vyhýbajúci sa zamestnaniu kvôli exekúcií,
- zadlžení sociálne odkázaní,
- zadlžení mladí dospelí po odchode z Centra pre deti a rodiny,
- ľudia z prostredia generačne reprodukovanej chudoby, zadlžení dôchodcovia,
- zadlžení ľudia bez domova,
- mladiství v exekúcii,
- ľudia v psychickej kríze spôsobenej dlhmi,
- ľudia uvažujúci o osobnom bankrote,
- ľudia nezvládajúci rodinné hospodárenie,
- ľudia v dlhovej pasci kvôli osobnej kríze.

 

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke www.pomahamedlznikom.sk

 

Bližšie informácie nájdete aj v priloženom letáku - Bezplatné dlhové poradenstvo