Dôležitý oznam

 

2625675Vážení spoluobčania,


spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE plánovala prevzatie prevádzkovania vysielača bezkáblovej televízie. Mnohým z vás spoločnosť doručila informačný list ohľadom ďalšieho smerovania prevádzkovania televízie.


Vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany obyvateľov o príjem televízneho vysielania prostredníctvom vysielača bezkáblovej televízie je pre spoločnosť ďalšia prevádzka vysoko stratová. Z tohto dôvodu bude prevádzka vysielača ukončená v termíne 31. januára 2023.

 

Vážení spoluobčania,


vysielač bezkáblovej televízie bol vybudovaný z dôvodu zlého pokrytia televíznym signálom v našej obci. V súčasnosti však ponúka príjem kvalitného televízneho signálu množstvo operátorov s bohatou ponukou televíznych programov a význam bezkáblovej televízie postupom času zoslabol. Ukončením vysielania dôjde aj k zrušeniu miestneho televízneho informačného kanála. Obec Vás však bude informovať o novinkách prostredníctvom SMS brány, obecnej mobilnej aplikácie, miestneho rozhlasu, FB profilu a webstránky www.starabystrica.sk i naďalej.