Referendum 2023

 

referendumPrezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04. 11. 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. 

 

Referendum sa uskutoční v čase od 07:00 hod. do 22:00 hod.

 

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum

 

Informácia Obce Stará Bystrica k voľbe poštou voličom, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

 

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia