Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

zakaz859f16mdOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci   O D V O L Á V A   čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 13. 09. 2022 od 06.00 h. 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 28. 06. 2022.