Upozornenie na správne triedenie odpadu

 

triedenie odpaduVážení spoluobčania,

 

prosím Vás, aby ste do kontajnerov na tuhý komunálny odpad a do ich blízkosti neodkladali veľkoobjemový odpad (nábytok, ...), biologický odpad (pokosenú trávu...), zložky separovaného zberu (papier, plasty, textil, kovy...) a stavebnú suť.

 

Na likvidáciu uvedených komodít je Vám k dispozícii Dvor separovaného zberu alebo pravidelne prebiehajúci separovaný zber v obci.

 

Na likvidáciu biologického odpadu sú určené kompostéry, ktoré obec zabezpečila ešte v minulom období pre každý rodinný dom bezplatne. V prípade, že ste si kompostér ešte neprevzali, môžete tak urobiť počas otváracích hodín na Dvore separovaného zberu.

 

Ďakujeme za pochopenie.