Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Obec Stará Bystrica

 

i 6752941Obec Stará Bystrica uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

 

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce Stará Bystrica

 

Obec Stará Bystrica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: 

 

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici