Informácia Obce Stará Bystrica o počte obyvateľov v súvislosti s voľbami 2022

 

volby urna ilustrakV súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 29. októbra 2022, Obec Stará Bystrica v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov oznamuje, že počet obyvateľov Obce Stará Bystrica ku dňu vyhlásenia volieb je 2794 obyvateľov.

 

Nakoľko súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru zo zverejneného počtu obyvateľov Obe Stará Bystrica vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva a voľbu starostu obce je 200 podpisov voličov na petícii.

 

Voľby 2022 - Informácia o počte obyvateľov