Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Volby 2022 uvodny bannerVoľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 h do 20.00 h. 

 

Úlohy a lehoty ich plnenia orgánmi štátnej správy i samosprávy sú predmetom Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

 

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na uvedenej stránke: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Starej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 06. 07. 2022 schválilo v zmysle § 166 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, utvorenie jedného volebného obvodu pre celú obec Stará Bystrica, v ktorom sa v zmysle § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov volí 9 poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná: Alena Klanicová, Obecný úrad Stará Bystrica 537, +421 908 204 655, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022