Zisťovanie AES

 

štatistický úradSlovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES), ktoré v tomto roku povinne vykonávajú všetky členské štáty EÚ u osôb vo veku 18 až 69 rokov vo vybraných domácnostiach na základe platnej európskej legislatívy (rámcové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1700 a súvisiace implementačné nariadenia Európskej komisie v oblasti štatistiky vzdelávania). 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 292 samospráv, medzi nimi aj naša Obec Stará Bystrica. 

 

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 30. novembra 2022. 

 

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore. 

 

Zisťovanie AES