Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 

zš stará bystricaOBEC STARÁ BYSTRICA podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

v y h l a s u j e 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 

 

s predpokladaným nástupom od 1.augusta 2022. 

 

Všetky informácie nájdete v priloženom súbore. 

 

Vyberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680.