TÝŽDEŇ ZEME

 

den zeme aj cisla volaju po zmene nasho pristupu 91Vážení občania,

 

v nadväznosti na Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, sa na Vás obraciame s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce.

 

Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí.


V dňoch 22. a 23. apríla chceme v našej obci v spolupráci so základnou školou a našimi záujmovými organizáciami uskutočniť nasledovné aktivity:


– Vyčistenie brehov našich tokov od odpadkov;
– Vyčistenie okolia našich ciest od odpadkov;
– Likvidácia čiernych skládok odpadu;
– Vyčistenie okolia cyklotrasy;


Prosíme Vás, milí spoluobčania, o zapojenie sa do týchto aktivít v záujme čistoty a poriadku životného prostredia okolo nás.