Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

i 5134128Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 01. 04. 2022 od 10:00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 22. 03. 2022.