Informácia Obce Stará Bystrica k ubytovávaniu občanov Ukrajiny v obci Stará Bystrica a k prípadnej pomoci od Obce Stará Bystrica

 

utecenci z ukrjainy v stanovom tabore vo velkych slemenciachObec Stará Bystrica žiada súkromných ubytovateľov, ktorí plánujú ubytovať občanov Ukrajiny v obci Stará Bystrica a následne chcú požiadať Obec Stará Bystrica o finančnú pomoc na úhradu nákladov s tým spojených, aby takýto svoj zámer VOPRED konzultovali s pracovníkmi obecného úradu na uvedených kontaktoch:


Alena Klanicová +421 908 204 655
Mgr. Ľubomíra Šadibolová +421 905 392 354


V súčasnosti je v obci Stará Bystrica ubytovaných 33 občanov Ukrajiny, pričom sprievodné náklady už teraz prevyšujú možnosti obce a jej obyvateľov.


Ďakujeme za porozumenie.