TRANSPARENTNÝ ÚČET PRE UTEČENCOV V STAREJ BYSTRICI

 

Pomahame Ukrajine BANNERVážení spoluobčania,


Obec Stará Bystrica zriadila transparentný účet, prostredníctvom ktorého môžete pomôcť utečencom z Ukrajiny ubytovaným v Starej Bystrici.


V súčasnosti sa v obci nachádza 28 ľudí, z toho 13 detí.


Zo strany štátu zatiaľ nie je zabezpečená žiadna pomoc, preto sa obraciame na vás s prosbou o príspevok. Finančné prostriedky budú použité výlučne na zabezpečenie stravovania, energií a základných životných potrieb občanov z Ukrajiny ubytovaných v obci Stará Bystrica.


Mnohí z vás prejavujete obrovskú solidaritu a zaujímate sa o to, ako môžete pomôcť ľuďom z Ukrajiny. Prostredníctvom transparentného účtu môžete pomôcť konkrétnym ľuďom, žijúcim v našej blízkosti. Všetky úhrady z transparentného účtu budú automaticky zverejňované. 

 


Na uvedený transparentný účet je možné venovať ľubovoľnú sumu, výška daru nie je stanovená, pričom prispieť môžu jednotlivci aj organizácie priebežne až do ukončenia zbierky, ktorá bude závisieť od aktuálnej situácie.


Transparentný účet nájdete zverejnený na webovej stránke


https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK4109000000005188348457


Názov účtu: Stará Bystrica – pomoc Ukrajine
Číslo účtu: SK41 0900 0000 0051 8834 8457

 

Ďakujeme, že prejavujete svoju solidaritu a pomáhate.