Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 31.03.2021)

 

Obec Stará Bystrica informuje o aktuálne plánovaných asfaltáciách:

 

- miestna komunikácia v lokalite za nákupným strediskom (stredná a pravá vetva)
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Baníka, pána Štrbu, pána Tomčalu...)
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Krúpu...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 284 504.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.