Ponuka práce

Spoločnosť Hyunnam SK s.r.o, vybuduje v meste Krásno nad Kysucou závod na výrobu plastových odliatkov a protihlukového materiálu pre automobilový priemysel. Investor v súčasnosti rieši technické záležitosti ohľadom výstavby závodu, personálnymi záležitosťami sa bude zaoberať v novembri až decembri.


Starosta obce Stará Bystrica dohodol nasledovný spôsob podávania žiadostí o zamestnanie pre občanov Starej Bystrice. Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru (adresované spoločnosti Hyunnam SK s.r.o., 023 02  Krásno nad Kysucou) spolu so životopismi sa budú zhromažďovať na sekretariáte starostu na Obecnom úrade v Starej Bystrici v termíne do 31. októbra 2014. Po zosumarizovaní budú žiadosti odovzdané a prerokované so spoločnosťou Hyunnam SK s.r.o.