Poslanecké obvody v našej obci

Poslanecké obvody v obci Stará Bystrica:

Rusnákovia, Šimáškovia (č. d. 1 – 145) Ing. Martin Baník
Salajňa, Královia (č. d. 146 – 250) Jozef Brisuda
Kanderovia, Hámer (č. d. 251 – 325) Miroslav Radôšťan
Slezákovia, Pavlíkovia (č. d. 326 – 450) Bc. Ján Chmúra
Centrum (č. d. 451 – 710) Anton Kolembus
Nižné Lány (č. d. 711 – 793) JUDr. Miroslav Kováč
Stredné Lány (č. d. 794 – 875) Ján Kubeň
Vyšné Lány (č. d. 876 do 920) Ing. Mgr. Katarína Borisová