Poslanecké obvody v našej obci

Poslanecké obvody v obci Stará Bystrica:

Rusnákovia - územie obce vymedzené medzi RD č. 1 a č. 65: Mgr. Miloš Paholek

Šimáškovia, Salajňa - územie obce vymedzené medzi RD č. 66 a č. 145: Ing. Martin Baník

Královia, Kanderovia - územie obce vymedzené medzi RD č. 146 a č. 310: Jozef Brisuda

Slezákovia, Pavlíkovia, Hámer - územie obce vymedzené medzi RD č. 313 a č. 450: JUDr. Miroslav Kováč

Centrum - územie obce vymedzené medzi RD č. 451 a č. 710: Anton Kolembus

Nižné Lány - územie obce vymedzené medzi RD č. 710 a č. 793: Ing. Jozef Masnica

Stredné Lány - územie obce vymedzené medzi RD č. 794 a č. 875: Ján Kubeň

Vyšné Lány - územie obce vymedzené medzi RD č. 876 a č. 920: Mgr. Katarína Borisová